kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 137

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację kuchni na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A ASI.272.3.2019
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Sikory, gm. Mońki GG.6840.7.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r. ASI.272.2.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno w 2019 r. ASI.272.1.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.19.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych ZSOiZ w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.17.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2018 r. ASI.272.18.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.17.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2018/2019 ASI.272.16.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb gmin i innych podmiotów oraz ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ASI.272.15.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego , długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych ASI.272.14.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m ASI.272.13.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m ASI.272.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo(granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+ 000 - 1 + 000 ASI.272.12.2018
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr ASI.272.9.2018 o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+000 - 1 + 000 ASI.272.9.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m ASI.272.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r. ASI.272.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+000 - 1 + 000 ASI.272.9.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 +350 ASI.272.8.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.7.2018

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00