kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Rocznica wolnych wyborów do Sejmu i Senatu

Rocznica wolnych wyborów do Sejmu i Senatu

W niedzielę, 2 czerwca Mońki stały się miejscem obchodów rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, a także nadania tytułu honorowego obywatela Józefowi Mozolewskiemu.

4 czerwca mija 30 lat od pierwszych w Polsce po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Obchody tej rocznicy rozpoczęły się od mszy świętej w kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego. Mszę celebrowali: Kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. Andrzej Kakareko, Prałat Białostockiej Kapituły Metropolitalnej ks. prof. Tadeusz Krahel oraz ks. proboszcz Henryk Radziewicz.

Po mszy zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ulicy Tysiąclecia, gdzie obejrzeli krótką część artystyczną w wykonaniu uczniów tej szkoły oraz wystawę upamiętniającą okres stanu wojennego. Na uroczystość przybyły ważne osobistości, których nie sposób z imienia, nazwiska i funkcji wymienić. Obecni byli między innymi Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, posłowie RP, władze powiatowe i gminne, dyrektorzy oraz członkowie i zwolennicy „Solidarności”.

Najważniejszym jednak gościem był Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Józef Mozolewski. To w jego kierunku ze wszystkich stron płynęły ciepłe słowa dotycząc jego działalności. W dniu 20 marca 2019 r. do Rady Powiatu w Mońkach wpłynął wniosek od społeczności uczniowskiej i Dyrektora ZSOiZ w Mońkach oraz Starosty Monieckiego o nadanie Józefowi Mozolewskiemu tytułu Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego.

Warto przypomnieć, że Józef Mozolewski pełnił funkcję posła III kadencji wybranego z listy Akcji Wyborczej Solidarność. To dzięki niemu i znajomościom z ówczesnym Premierem RP Jerzym Buzkiemu został utworzony powiat moniecki.

Po dwugodzinnych przemówieniach i gratulacjach wszyscy zaproszeni przemaszerowali pod budynek tzw. „dawnej partii” przy Alei Niepodległości. Ten właśnie budynek w dniu dzisiejszym otrzymał nową nazwę - „Budynek Solidarności”, gdzie swą siedzibę będzie miał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy.

Ostatnim punktem obchodów było zwiedzanie w Monieckim Ośrodku Kultury wystawy przedmiotów upamiętniających tamte czasy.

źródło i fotografia e-monki.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00