kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Odbiór prac scaleniowych na obiekcie Brzeziny

Odbiór prac scaleniowych na obiekcie Brzeziny

Dnia 03.06.2019  roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Brzeziny’ odbioru prac będących realizacją Zadania 16 i 17 etapu prac końcowych (sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej) wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r., Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r., Aneksem nr 3 z dnia 19 lutego 2018 roku, Aneksem nr4 z dnia 5 lipca 2018 roku, Aneksem nr 5 z dnia 20 lipca 2018 roku i Aneksem
nr 6 z dnia 11 grudnia 2018 roku podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył:
Zadania nr 16:
1) Sporządzenia wykazu ulg w podatku gruntowym,
2) Skompletowanie operatu ze scalenia gruntów celem przekazania do PZGiK,
3) Sporządzenie dokumentacji do ujawnienia nowego stanu w KW;

Zadanie nr 17:
1) Sporządzenie operatu ewidencyjnego w systemie numerycznym (mapy ewidencyjne, obliczenia, część opisowa),
2) Przygotowanie danych do zasilenia mapy zasadniczej w zakresie stanu władania i budynków,
3) Sporządzenie kartotek budynków i lokali,
4) Sporządzenie zbiorów do zasilenia baz numerycznych,
5) Skompletowanie operatu egib,
6) Aktualizacja ewidencji gruntów po zamianach w projekcie scalenia.

Tym samym zakończono etap prac geodezyjnych dla obiektu ‘Brzeizny’.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.
Protokół odbioru.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00