kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zawiadomienie o VIII sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadamiam, że VIII Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. /piątek/ o godzinie 11.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5.    Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok.
6.    Debata nad raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok:
    a) głosy radnych,
    b) głosy mieszkańców.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
12.    Zapoznanie się z Raportem z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół  specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Monieckiego nieruchomości zabudowanej, położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego.
16.    Wystąpienia zaproszonych gości.
17.    Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
18.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00