kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Projekt „Pracujemy!” Stowarzyszenia EKON

Projekt „Pracujemy!” Stowarzyszenia EKON

Warszawa, 15.11.2021r

Instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt „Pracujemy!” skierowany jest do grupy:
•    1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia,
•    1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.
Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy – Indywidualny Plan Działania.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON - https://www.ekon.org.pl

 

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Lenart

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00