kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Kontakt

Kontakt
Starostwo Powiatowe w Mońkach

Biuro Obsługi Klienta

adres: Powiat Moniecki, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a

tel. 85 727 88 22

faks. 85 727 88 30

web: www.monki.pl

e-mail: bok@monki.pl

NIP: 546-139-29-34

Rachunek bankowy: 45 8085 0005 0005 0210 2000 0010

Wyszczególnienie
numery telefonów
numery wewnętrzne
numer pokoju
Sekretariat
(faks. 85 727-88 -29)


e-mail: starostwo@monki.pl

85 727 88 00 8800 (I piętro)
Skarbnik
85 727 88 03 8803 103
(I piętro)
Wydział Budżetowo-Finansowy
(faks. 85 727-88 -29)
- płace i rozliczenia pracowników oraz rozliczenia podatkowe i sprawozdawczość statystyczna
- obsługa kasowa oraz prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu powiatu
- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu powiatu i jego zmian oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej
85 727 88 04 8804 104
(I piętro)
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Starostwa
- kontrola gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych
85 727 88 07 8807 107
(I piętro)
Sekretarz powiatu
- sprawy pracownicze
- organizacja i funkcjonowanie Starostwa
- obsługa Rady i Zarządu Powiatu
- archiwum
85 727 88 05 8805 105
(I piętro)
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
(faks. 85 727-88 -29)
- oświata
85 727 88 06 8806 106
(I piętro)
- promocji powiatu
- współpraca z zagranicą, programów pomocowych i integracji europejskiej
- inicjowanie rozwoju gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy
- pozyskiwanie środków zewnętrznych
- kultura
- kultura fizyczna i sport
- turystyka

85 727 88 11

8811 110
(I piętro)
- promocja i ochrona zdrowia
- obsługa Rady i Zarządu Powiatu
- sprawy obywatelskie
- nadzór nad stowarzyszeniami
- redaktor BIP-u
85 727 88 19 8819 205
(II piętro)
- sprawy wojskowe
- obrona cywilna
85 727 88 20 8820 206
(II piętro)
Rzecznik Praw Konsumenta
85 727 88 09 8809 109
(I piętro)
Wydział Geodezji
(faks. 85 727-88 -30)
- mapy numeryczne 85 727 88 10 8810 7
(parter)
- regulacja stanów prawnych dróg powiatowych
- sprawy rolne i leśne
- narady koordynacyjne
85 727 88 12 8812 8
(parter)
- zastępca Kierownika Wydziału
- gospodarka nieruchomościami skarbu państwa i powiatu
85 727 88 13 8813 9
(parter)
- ewidencja gruntów i budynków (gminy:Goniądz, Jaświły, Trzcianne ,Krypno, Jasionówka i miasto Knyszyn ) 85 727 88 14 8814 2-3
(parter)
- sprzedaż map, wypisów wyrysów i innych materiałów geodezyjnych 85 727 88 15 8815 2-3
(parter)
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- sprawy leśnictwa
85 727 88 16 8816 6
(parter)
- ewidencja gruntów i budynków (gmina Mońki, wiejska część gminy Knyszyn)
85 727 88 21 8821 6
(parter)
Wydział Komunikacji
(faks. 85 727-88 -29)
- rejestracja i ewidencja pojazdów 85 727 88 17 8817 203
(II piętro)
- kierownik Wydziału
- wydawanie, cofanie i ewidencja praw jazdy
- kontrola, nadzor nad Instruktorami i Ośrodkami Szkolenia Kierowców
- kontrola i nadzor nad Stacjami Kontroli Pojazdów
- transport drogowy
85 727 88 18 8818 204
(II piętro)
Informatyk

85 727 88 28
8828
206
(II piętro)
Wydział Architektury
Ochrony Środowiska i Inwestycji
ul. Al. Niepodległości 3
- kierownik Wydziału

85 727 88 23

8823 15
(I piętro)
- wydawanie pozwoleń na budowę
- zgłoszenia nie wymagające pozwoleń na budowę
85 727 88 24
8824 14
(I piętro)
- zamówienia publiczne
- przetargi
- inwestycje
85 727 88 25

8825
16
(I piętro)
- ochrona środowiska
- postępowanie z odpadami
- geologia i górnictwo
- gospodarka wodna
- rybactwo śródlądowego
85 727 88 26
8826 17
(I piętro)
Wydział Dróg
(faks 85 727 88 33)
ul Mickiewicza 52
- wycinka drzew 85 727 88 33
8833
(I piętro)
- kierownik Wydziału Dróg 85 727 88 31
8831
(I piętro)
- uzgonienia na zajęcie pasa drogowego 85 727 88 34
8834
(I piętro)
- zastępca kierownika 85 727 88 32
8832
(I piętro)
- inwestycje i projekty drogowe 85 727 88 36
8836
(parter)
- letnie oraz zimowe utrzymanie dróg 85 727 88 35
8835
(parter)

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00