kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 11 sierpnia 2017 r.  została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0150/16-00 na realizację w/w projektu.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu monieckiego.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie monieckim;

 • warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych położonego przy ul. Szkolnej 23 w Mońkach oraz

 • budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Mońkach, przy ul. Tysiąclecia 15a.

 Zakres projektu obejmował:

 a)      termomodernizację budynku warsztatów szkolnych ZSOiZ w Mońkach poprzez:

 -          usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę drzwi);

 -          usprawnienia dotyczące systemu grzewczego budynku (modernizację instalacji c.w.u., wymianę instalacji c.o.),

 -          modernizację oświetlenia,

 b)      termomodernizację budynku Internatu ZSOiZ w Mońkach poprzez:

 -       docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wentylowanego,

 -       wymianę okien,

 -       wymianę drzwi,

 -       modernizację systemu podgrzewu c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych,

 -       wymianę instalacji c.o.,

 -       modernizację oświetlenia.

 

Okres realizacji projektu: 18.08.2016 r. – 30.01.2018 r.

 Całkowita wartość projektu wyniosła  1 706 454,44 zł

 Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1 373 445,78 zł.

 Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wyniósł 333 008,66 zł.

 

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej MCEiRS w Goniądzu

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 12 września 2017 r.  została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0138/16-00 na realizację w/w projektu.

Celem projektu była oszczędność energii cieplnej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

Zakres projektu obejmował termomodernizację budynku Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej (MCEiRS) w Goniądzu poprzez:

 -       usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza, wymianę okien i drzwi),

 -       modernizację systemu podgrzewu c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych,

 -       wymianę instalacji c.o. oraz modernizację oświetlenia.

 Okres realizacji projektu: 30.11.2016 r. – 30.09.2018 .

 


Całkowita wartość projektu wynosi 827 550,26 zł
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 643 160,75 zł.
Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 184 389,51 zł.

 

,,Eko – Powiat Moniecki –edycja III”
Projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Wartość projektu/kwota dofinansowania 13 933,38 zł
Projekt realizowany w 2017 r.
Celem projektu było przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Monieckiego oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska
Zadanie skierowane było do mieszkańców Powiatu Monieckiego. Polegało na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców. Projekt był realizowany w dwóch etapach:

I etap -
W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej odbyła się akcja konkursowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W czerwcowym wydaniu ,,Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego” ukazała się wkładka z zadaniami konkursowymi i każdy kto dostarczył poprawne rozwiązania krzyżówek do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach wziął udział w losowaniu nagród rzeczowych. Wręczenie nagród odbyło się dnia 27 sierpnia 2017 r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach”.
W ramach projektu został przeprowadzony eko – piknik rodzinny. Eko – piknik rodzinny , który odbył się w dniu 27 sierpnia b.r. podczas ,,XXII Święta Ziemniaka  w Mońkach – Jarmarku Produktów Tradycyjnych i Lokalnych”. Piknik został zorganizowany w centrum Moniek na skwerze przy Al. Niepodległości. W ramach pikniku zorganizowane zostały stoiska ekologiczno - przyrodnicze na których dzieci z rodzicami oraz uczniowie mogli dowiedzieć się na temat walorów przyrodniczych powiatu i regionu oraz uczestniczyć bezpośrednio w akcjach, zadaniach ekologicznych. Dzieci otrzymały ekologiczne gadżety promujące ekologię. Podczas odwiedzania stoisk dzieci za prawidłowe odpowiedzi i dobrze wykonane zadanie otrzymały nagrody. W ramach eko – pikniku zostały zorganizowane następujące stoiska:
 - miejsce praktycznej segregacji – dzieci uczyły się praktycznej segregacji. W tym miejscu rozstawione były kosze gdzie dzieci same uczyły się segregować śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników,
-  eko-zagadki – dzieci odpowiadały na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, a także związane z unikatową przyrodą Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu,
- pamiętnik przyrody – zadaniem dzieci było narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN,
- eko-produkt – dzieci razem z instruktorem mogły wykonać gadżet ekologiczny z materiałów zużytych np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej
- zostań zwierzakiem – na stoisku tym dzieciom malowane były twarze a dzieci odgadywały jakim są zwierzęciem.

II – etap -
Kolejnym etapem była organizacja wystawy fotograficznej ukazującej najpiękniejsze walory przyrodnicze Doliny Biebrzy. Poprzez organizację wystawy chcieliśmy pokazać mieszkańcom regionu ich piękno, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz korzyści płynące z zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Wystawa przyczyniła się do promocji ochrony oraz wyeksponowania walorów przyrodniczych na terenach zarówno objętych jak i nie objętych ochroną przyrodniczą. Wystawa została umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.


„Eko – Powiat Moniecki –edycja II”
Projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Wartość projektu/kwota dofinansowania 15 996,97 zł
Projekt realizowany w 2016 r.
Celem projektu było przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Monieckiego oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony środowiska.

I etap -
W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej odbyła się akcja konkursowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W czerwcowym wydaniu ,,Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego” ukazała się wkładka z zadaniami konkursowymi i każdy kto dostarczył poprawne rozwiązania krzyżówek do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Mońkach wziął udział w losowaniu nagród rzeczowych.
W ramach projektu w dniu 28 sierpnia 2016 r. został zorganizowany eko – piknik rodzinny podczas ,,Święta Ziemianka”. Piknik zorganizowany został w centrum Moniek na skwerze przy Al. Niepodległości. W ramach pikniku zorganizowane zostały stoiska ekologiczno-przyrodnicze na których dzieci z rodzicami oraz uczniowie mogli dowiedzieć się na temat walorów przyrodniczych powiatu i regionu oraz uczestniczyły bezpośrednio w akacjach i zadaniach ekologicznych. Dzieci odwiedzały poszczególne stoiska pikniku i zdobywały punkty. Zdobyte punkty uprawniały do wzięcia udziału w losowaniu nagród. Zostały zorganizowane następujące stoiska:
- miejsce praktycznej segregacji – dzieci uczyły się praktycznej segregacji. W tym miejscu rozstawione były kosze gdzie dzieci same uczyły się segregować śmieci wrzucając je do odpowiednich pojemników,
-  eko-zagadki – dzieci odpowiadały na proste zagadki dotyczące dbania o środowisko, a także związane z unikatową przyrodą Biebrzańskiego PN, powiatu, regionu,
- pamiętnik przyrody – zadaniem dzieci było narysowanie ciekawego miejsca przyrodniczego, zwierzęcia czy rośliny występującego na terenie BPN,
- eko-produkt – dzieci razem z instruktorem mogły wykonać gadżet ekologiczny z materiałów zużytych np. karmik dla ptaków z butelki plastikowej
- zostań zwierzakiem – na stoisku tym dzieciom malowane były twarze a dzieci odgadywały jakim są zwierzęciem.
Podczas pikniku dla uczniów i osób dorosłych wyświetlany został film ekologiczno-przyrodniczy a także pokaz zdjęć przyrodniczych.

II – etap -
Kolejnym zadaniem była organizacja wystawy fotograficznej ukazującej najpiękniejsze walory przyrodnicze doliny Biebrzy. Poprzez wystawę chcieliśmy pokazać mieszkańcom regionu ich piękno, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz korzyści płynące z zachowania dziedzictwa przyrodniczego co przyniesie pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Wystawa przyczyniła się do promocji ochrony oraz wyeksponowania walorów przyrodniczych na terenach zarówno objętych jak i nie objętych ochroną przyrodniczą. Wystawa została umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz 2 budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy
ul. Tysiąclecia 15 i ul. Szkolnej 22

„Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Starostwie Powiatowym w Mońkach”
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji.
Całkowita wartość projektu 10.696,59 zł
Kwota dofinansowania 8.557,27 zł
Wkład własny z budżetu powiatu 2.139,32 zł
Projekt realizowany w 2015 r.
Celem projektu było ułatwienie mieszkańcom Powiatu Monieckiego dostępu do nowoczesnych usług. W ramach projektu zakupiono: 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę laserową, 2 certyfikaty dla osób potwierdzających profile zaufane e PUAP, szkolenie dla dwóch pracowników Starostwa Powiatowego w Mońkach z zakresu prowadzenia i obsługi punktu potwierdzającego profil zaufany epuap, baner informacyjny, materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki).

„Eko-Powiat Moniecki”
Projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Wartość projektu/kwota dofinansowania 9.284,47 zł
Projekt realizowany w 2015 r.
Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Monieckiego oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat właściwego postępowania z odpadami.
Zadanie skierowane było do mieszkańców Powiatu Monieckiego. Polegało na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców. Projekt był realizowany w dwóch etapach:
I etap - kampania edukacyjno-informacyjna w ramach której materiały dotyczące ekologii były rozpropagowane wśród mieszkańców Powiatu Monieckiego w dodatku do gazety redagowanej przez Starostwo Powiatowego w Mońkach pn. ,,Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego”. Ponadto w ramach kampanii przeprowadzona została akcja konkursowa skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Akcja konkursowa polegała na rozwiązaniu zadań (krzyżówka), które zawierały różny poziom trudności. Każdy kto udzieli poprawnej odpowiedzi i dostarczył ją do organizatora (pocztą, e-mail, osobiście) otrzymał torbę ekologiczną wielokrotnego użytku. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówek zostały rozlosowane nagrody – 6 szt.
II etap – zawierał ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci szkół podstawowych (klasy I-III) z terenu Powiatu Monieckiego. W każdej z siedmiu gmin odbyły się dwugodzinne programy edukacyjne zawierające w swoim programie: prelekcje ekologiczną połączoną z warsztatami ekologicznymi. Odbyło się 8 spotkań po 1 spotkaniu w szkołach gmin Goniądz, Krypno, Knyszyn, Jasionówka, Jaświły, Trzcianne oraz dwa spotkania w szkołach w Mońkach.
Uczestnicy prelekcji aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu przedmiotów ekologicznych z wykorzystaniem materiałów ekologicznych czy też wykorzystując ponownie niektóre wykorzystane przedmioty (np. wykonanie karmika z plastikowych butelek). Na zakończenie prelekcji wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety ekologiczne przypominające o dbaniu o środowisko.

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja V
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Kwota dofinansowania projektu 526 278,90 zł.
Wkład własny 61 742,22 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Projekt realizowany w okresie od 03.02.2015 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektu systemowego było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Powiatu Monieckiego w okresie do 30.06.2015 r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
2. Indywidualne doradztwo zawodowe.
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy.
4. Staże, kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników.
5. Indywidualna terapia psychospołeczna.
6. Dofinansowane turnusów i zajęć rehabilitacyjnych.
7. Mediacje rodzinne, prelekcje zdrowotne.
8. Działania o charakterze środowiskowym – zajęcia na pływalni, wyjazd do kina, wyjazdowe spotkanie integracyjne.

W projekcie uczestniczyło 130 osób.„Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.
Kwota całkowita: 4.258.669,57 EUR
Kwota dofinansowania projektu: 3.811.229,54 EUR
Kwota wkładu własnego: 447.440,03 EUR
Partnerzy: Rejonowy Komitet Wykonawczy w Grodnie, Unitarne Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo – Remontowo - Budowlane „Grodnoobłdorstroj” w Grodnie.
Projekt realizowany w okresie od 17.09.2013 r. do 16.10.2015 r.
Celem projektu było podniesienie dostępności obszarów cennych turystycznie pogranicza polsko- białoruskiego poprzez poprawę infrastruktury drogowej.
W ramach projektu wykonano remont dwóch dróg o łącznej długości 44 km. Starostwo Powiatowe w Mońkach wyremontowało 33 – kilometrowy odcinek drogi powiatowej Nr. 1838 B tzw. Carskiego Traktu, a po stronie białoruskiej przebudowano odcinek drogi Racicze - Sopoćkinie o długości 11 km, w pobliżu Kanału Augustowskiego (Rejon Grodzieński). Samorządom Powiatu Monieckiego i Rejonu Grodzieńskiego chodziło także o to, aby obok planowanych remontów, zadbać również o cenne walory przyrodnicze i rozwijające się przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Dodatkowo przewidziana była wspólna promocja obu regionów, w szczególności ich walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie materiałów promocyjnych – folderów oraz publikacji promocyjnej -film o „Carskiej Drodze” oraz atrakcjach turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu. W ramach projektu został opracowany dokument „Program rozwoju turystyki i promocji powiatu monieckiego”. Program jest dokumentem sektorowym, mającym wpływać na rozwój turystyki i jej promocji na terenie powiatu monieckiego, jako jednej z najbardziej wielofunkcyjnych dziedzin gospodarki. Ponadto po stronie polskiej został zakupiony sprzęt: równiarka, rębak (urządzenie do rozdrabniania kawałków drewna lub gałęzi), ciągnik z przyczepą, wykaszarka (urządzenie do wykaszania przydrożnych krzewów).

 


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.
Całkowita wartość projektu 4.362.166,16 zł
Kwota dofinasowania projektu 3.707.841,24 zł
Projektodawca: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku;
Partnerzy projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Projekt realizowany w okresie od 01.10.2012 r. do 30.06.2015 r.
Obszar realizacji projektu to Subregion Łomżyński obejmujący teren: m. Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu monieckiego, powiatu wysokomazowieckiego i powiatu zambrowskiego.
Starostwo Powiatowe w Mońkach koordynowało działania na terenie Powiatu Monieckiego.
Celem projektu było kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w Subregionie Łomżyńskim. Projekt skierowany był do osób fizycznych, podmiotów ekonomii społecznej (przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów, spółdzielni socjalnych, WTZ-ów).
Zadania zrealizowane w ramach projektu:
1. Usługi marketingowe – wykonanie wizytówek, ulotek, plakatów, identyfikacji wizualnej organizacji pozarządowej, opłacenie domeny i hostingu strony, itp.
2. Usługi księgowe - prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie polityki rachunkowości i regulaminów związanych z kadrami.
3. Usługi prawne - przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem stowarzyszenia, fundacji, zatrudnieniem pracownika.
4. Usługi szkoleniowe – dostosowane do potrzeb oraz bezpłatne doradztwo z zakresu:
- rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej,
- zakładania przedsiębiorstwa społecznego,
- prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej,
- zarządzania organizacją,
- współpracy z otoczeniem,
- pozyskiwania źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), z wyłączeniem pozyskiwania źródeł finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenia księgowości,
- zarządzania personelem,
- innowacji i nowych technologii (m.in. wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenia przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie).
5. Klaster i Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej – nawiązanie sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynku.
6. Dotacje dla spółdzielni socjalnych - wsparcie szkoleniowe, doradcze, finansowe na założenie spółdzielni socjalnych – do wysokości 20 tys. zł na osobę, nie więcej niż 200 tys. zł na spółdzielnię, wsparcie pomostowe oraz wsparcie facylitatora (menedżera spółdzielni socjalnej).Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe.
Kwota dofinansowania projektu 48.557.215,58 zł.
Całkowita wartość inwestycji na terenie Powiatu Monieckiego wyniosła 13.163.404,42 zł Dofinansowanie 11.188.893,76 zł
Budżet państwa 1.316.340,44 zł.
Wkład własny 658.170,22 zł.
Projektodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Partnerzy: Powiat Moniecki, Gmina Jaświły, Gmina Goniądz, Gmina Trzcianne.

Celem projektu był rozwój społeczno - gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego).

Łączna długość trasy rowerowej wzdłuż dróg powiatowych w Powiecie Monieckim wynosi: 58,942 m.

Przebieg trasy rowerowej w Powiecie Monieckim: od północnej gr. powiatu Jasionowo Dębowskie - Dolistowo Stare – Wroceń – Krzecze Kolonia – Dawidowizna - Goniądz – Wólka Piaseczna – Płochowo – Osowiec – Osowiec Twierdza – Olszowa Droga – Budy – Dobarz – Gugny – Stójka – Laskowiec.„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa”
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne.
Kwota dofinansowania projektu 1.013.971,50 zł.
Wkład własny 152.095,73 zł.
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Gminy z terenu Powiatu Monieckiego, Powiat Moniecki.
Projekt realizowany w okresie od 2011 r. do 06.2015 r.

Celem projektu była rozbudowa posiadanych i wdrażanie nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych.

Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Zakupienie sprzętu komputerowego:
32 komputerów,
9 skanerów,
12 czytników kodów paskowych,
serwerów,
44 laptopów dla szkół,
oprogramowania,

2. Przeprowadzenie szkoleń;
3. Wdrożenie aplikacji i oprogramowania: Aplikacji Elektronicznego Zarządzania Dokumentami oraz komunikacji z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia – elektroniczny obieg dokumentów i oprogramowanie GIS.

 

„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne.
Całkowita wartość projektu 61.962.792,68 zł.
Kwota dofinansowania projektu 52.689.513,41 zł.
Wkład własny Partnerów i Lidera: 9.298.149,67 zł.
Całkowity udział Starostwa w projekcie – 106.358,10 zł.
Dofinansowanie (85%): 90.404,38 zł.

Wkład własny(15%): 15.953,72 zł.
Projektodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Partner: Powiat Moniecki.
Projekt realizowany w okresie od 16.09.2010 r. do 31.03.2014 r.

Celem projektu było przeprowadzenie złożonego procesu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia (szpitali) skupionych wokół samorządów regionalnych i lokalnych.

Cele projektu wyróżnione z perspektywy zdrowia publicznego:
stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów planowania leczenia,
stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów podejmowania decyzji,
stworzenie narzędzi niezbędnych do zracjonalizowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia,
możliwość uzyskania z jednostek ochrony zdrowia biorących udział w projekcie maksymalnie jednolitej informacji
(statystycznej, poglądowej).

Zadania zrealizowane w ramach projektu:
Budowa systemu– integratora regionalnego;
Budowa systemów HIS lub integratora lokalnego w celu wymiany danych;
Wdrożenie modułów dla wszystkich jednostek: ruch chorych, elektroniczna dokumentacja medyczna, część szara-zarządcza portalu tematycznego dla pacjenta.

 

Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Kwota dofinansowania projektu 1 960 063,20 zł.

Partnerzy: Gmina Bieżuń, Gmina Gidle, Gmina Kobiele Wielkie, Gmina Giby, Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2014 r.

Celem projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz jakości usług świadczonych przez 5 JST województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego na podstawie wyników samooceny CAF do 09.2014 r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych przez 5 JST : szkolenia z zakresu: trudny klient; uruchomienie usług na platformie e-puap; opracowanie i wdrożenie kart usług, procedur ich aktualizacji; uruchomienie biura obsługi klienta; zakup i montaż jednolitej wizualizacji; opracowanie i wdrożenie narzędzi do badania satysfakcji klienta;

2. Szkolenia KPA i ustawy;

3.Wdrożenie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji – wdrożenie modeli ZZL, wdrożenie procedur kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, polityki ochrony informacji niejawnych;

4. Samoocena CAF;

5. Szkolenia komputerowe i studia podyplomowe;

6. Wzmocnienie zdolności do opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii lokalnych – aktualizacja strategii rozwoju, szkolenia;

7. Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych – szkolenia, opracowanie strategii konsultacji, zakup sprzętu do konsultacji i adaptacja sali konferencyjnej.

 

 

Budowa hali sportowej z zapleczem

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania projektu ze środków MSiT 1 400 000,00 zł.

Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON 762 062,29 zł.

Wkład własny z budżetu powiatu: 2 537 989,68 zł.

 

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują budowę:

 1. Sali sportowej wraz z łącznikiem o wymiarach areny sportowej 18x36m;

 2. Widowni na 60 miejsc na trybunach rozkładanych;

 3. Magazynu sprzętu sportowego;

 4. Pokoju dla nauczycieli wychowania fizycznego;

 5. Dwóch zespołów szatniowo-sanitarnych w tym dla osób niepełnoprawnych;

 6. Siłowni;

 7. Sali korekcyjnej.

 

Czerwiec 2014

Budowa hali czerwiec 2014 Budowa hali czerwiec 2014 Budowa hali czerwiec 2014Budowa hali czerwiec 2014

Budowa hali czerwiec 2014 Budowa hali grudzien 2013

 

Kwiecień Maj 2014

Budowa hali kwiecien maj 2014 Budowa hali kwiecień maj 2014 Budowa hali kwiecien maj 2014Budowa hali kwiecien maj 2014

 

Marzec 2014

Budowa hali marzec 2014 Budowa hali marzec 2014 Budowa hali marzec 2014Budowa hali marzec 2014

Budowa hali marzec 2014 Budowa hali grudzien 2013 Budowa hali marzec 2014 Budowa hali grudzien 2013

 

Grudzień 2013

Budowa hali grudzień 2013 Budowa hali grudzień 2013 Budowa hali grudzień 2013Budowa hali grudzień 2013

Budowa hali grudzień 2013 Budowa hali grudzien 2013

 

Październik 2013

Budowa hali październik 2013 Budowa hali październik 2013 Budowa hali październik 2013 Budowa hali październik 2013

 

Lipiec Sierpień 2013

Budowa hali lipiecsierpień 2013 Budowa hali lipiecsierpień 2013 Budowa hali lipiecsierpień 2013 Budowa hali lipiecsierpień 2013

Czerwiec 2013

Budowa hali czerwiec 2013 Budowa hali czerwiec 2013 Budowa hali czerwiec 2013 Budowa hali czerwiec 2013

 

Maj 2013

Budowa hali maj 2013 Budowa hali maj 2013 hala_maj_3 Budowa hali maj 2013

 

Kwiecień 2013

hala_kwiecien_1 hala_kwiecien_2 hala_kwiecien_3 hala_kwiecien_4

 

Marzec 2013

hala_marzec_1

 

Październik 2012

hala_paxdziernik_1

 

 

Szkoły Zawodowe gwarancją sukcesu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Kwota dofinansowania projektu 532 083,60 zł.
Projektodawca: Powiat Moniecki.
Projekt realizowany w okresie od 01.12.2012 r. do 31.12.2013 r.
Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 120 uczniów i uczennic ZSZ i Technikum poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym uczestników projektu z terenów wiejskich, podniesienie jakości kształcenia oraz zawiązanie współpracy dotyczącej staży z lokalnymi pracodawcami.
Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - język obcy branżowy;
 2. Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 3. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy jako uzupełnienie działań z zakresu poradnictwa;
 4. Staże - 2 m-czne staże dla uczniów u lokalnych przedsiębiorców;
 5. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu.

 

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja IV

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Kwota dofinansowania projektu 290.338,00 zł. Wkład własny: 34 062,00 zł.
Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.
Celem projektu systemowego było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Powiatu Monieckiego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.
Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
 2. Indywidualne doradztwo zawodowe.
 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy.
 4. Kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników.
 5. Indywidualna terapia psychospołeczna.
 6. Dofinansowane turnusów i zajęć rehabilitacyjnych.
 7. Mediacje rodzinne.
 8. Działania o charakterze środowiskowym – zajęcia na pływalni, wyjazd do kina, wyjazdowe spotkanie integracyjne.

W projekcie uczestniczyło 61 osób.

 

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja III

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Kwota dofinansowania projektu 350.807,78 zł. Wkład własny: 41.156,22 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
Projekt realizowany w okresie od 02.04.2012 r. do 31.12.2012 r.
Celem projektu systemowego było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz umożliwienie dostępu do nich os. zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Konsultacje indywidualne z psychologiem;

 2. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym - określenie indywidualnych możliwości do zatrudnienia;

 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy;

 4. Szkolenia z równości szans i tolerancji;

 5. Kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników;

 6. Dofinansowane turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;

 7. Szkolenie - samoświadomość - poczucie własnej wartości;

 8. Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych;

 9. Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej;

 10. Pokrycie kosztów wynajęcia pokoju, bursy, mieszkania niezbędnych ze względu na pobieraną naukę.

 11. Działania o charakterze środowiskowym – zajęcia na pływalni oraz kulig.

W projekcie uczestniczyło 101 osób.

 

 

Inwestuj w Siebie!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Kwota dofinansowania projektu 47.451,00 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 02.01.2012 r. do 31.08.2012 r.

Celem projektu była integracja 20 osób bezrobotnych z gmin Mońki, Goniądz, Jaświły i Trzcianne zagrożonych wykluczeniem społecznym przez zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty psychologiczno – interpersonalne;

 2. Kurs opiekunki do dziecka;

 3. Kurs na prawo jazdy kategorii C.

W projekcie uczestniczyło 20 osób.

 

 

Ambitna Kobieta to TY! – edycja II

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Kwota dofinansowania projektu 42.205,00 zł

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 02.01.2012 r. do 31.05.2012 r.

Celem projektu była integracja 20 kobiet (10 bezrobotnych, 10 pracujących w rolnictwie) z gmin Mońki, Goniądz, Jaświły i Trzcianne zagrożonych wykluczeniem społecznym przez zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności zawodowej.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty psychologiczno-interpersonalne;

 2. Kurs na prawo jazdy kat.B.

W projekcie uczestniczyło 20 osób.

 

 

 

Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Kwota dofinansowania projektu 2.373.245,80 zł

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2011r. do 31.09.2012 r.

Celem projektu było zarejestrowanie do końca sierpnia 2012 r. przez 30 uczestniczek/ uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia m.in. z podstaw przedsiębiorczości, prawa pracy, marketingu i wizerunku firmy, symulacji biznesu, odpowiedzialności przedsiębiorcy;

 2. Dotacje do 40 tyś. zł na założenie działalności gospodarczej dla 32 uczestników;

 3. Wsparcie pomostowe dla 32 mieszkańców Powiatu Monieckiego.

W projekcie uczestniczyło 40 osób, z czego 32 osoby otrzymały dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe.

 

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja II

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Kwota dofinansowania projektu 581.477,48 zł. Wkład własny: 94.268,70zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.

Celem projektu systemowego było wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji, zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób bezrobotnych i zatrudnionych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Konsultacje indywidualne z psychologiem;

 2. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym;

 3. Warsztaty umiejętności psychospołecznych, powodujące wzrost wiary we własne siły, uczące zasad komunikacji międzyosobowej oraz relacji pracowni – pracodawca;

 4. Kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników;

 5. Dofinansowane turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;

 6. Świadczenia na kontynuowanie nauki;

 7. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie w formie rzeczowej;

 8. Działania o charakterze środowiskowym – zajęcia na pływalni oraz wyjazd
  o charakterze integracyjnym.

W projekcie uczestniczyło 137 osób.

 

 

Ambitna Kobieta to TY!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Kwota dofinansowania projektu 47.267,25 zł

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2010 r. do 31.01.2011 r.

Celem projektu była integracja 21 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym przez zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności zawodowej kobiet zamieszkałych w Powiecie Monieckim.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty psychologiczno-interpersonalne;

 2. Kurs na prawo jazdy kat.B.

W projekcie uczestniczyło 21 osób.

 

Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL- 2 edycja

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Kwota dofinansowania projektu 49.900,00 zł

Projektodawca: Powiat Moniecki/ ZSOiZ w Mońkach.

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2010 r. do 30.06.2010 r.

Celem projektu było przygotowanie 40 uczniów do egzaminu ECDL (European Computer Driving Licence).

W projekcie uczestniczyło 40 osób.

 

Termomodernizacja budynku ZSOiZ w Mońkach

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Kwota dofinansowania projektu 556.653,00 zł. Wkład własny 185.551,02 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie: III –IV kwartał 2010 r.

Celem projektu była termomodernizacja budynku ZSOiZ w Mońkach wraz z modernizacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zakres przedmiotu projektu: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana okien i drzwi, wymiana centralnego ogrzewania, wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, wymiana przyborów sanitarnych i doprowadzenie ciepłej wody użytkowej.

 

 

Podniesienie jakości i poprawa dostępu do specjalistycznych usług medycznych w SP ZOZ Mońki poprzez zakup sprzętu medycznego

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

Kwota dofinansowania projektu 1.129.951,80 zł. Wkład własny 125.550,20 zł.

Projektodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Projekt realizowany w 2010 r.

Celem projektu było zakupienie sprzętu i urządzeń medycznych w postaci aparatu rentgenowskiego zdjęciowego wraz z ucyfrowieniem, aparatu do termolezji, aparatu do znieczulenia z wyposażeniem, aparatu do znieczulania z monitorowaniem, insuflatora z wyposażeniem, aparat RTG z ramieniem C, aparat RTG mobilny przyłóżkowy oraz zakupiono sprzęt laboratoryjny.

 

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Kwota dofinansowania projektu 347.494,55 zł. Wkład własny: 59.664,00 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r.

Celem projektu systemowego było wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu form aktywnej integracji, zwiększenie potencjału społeczno - zawodowego osób bezrobotnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Konsultacje indywidualne z psychologiem;

 2. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym;

 3. Konsultacje indywidualne z prawnikiem;

 4. Warsztaty umiejętności psychospołecznych, powodujące wzrost wiary we własne siły, uczące zasad komunikacji międzyosobowej oraz relacji pracowni – pracodawca;

 5. Kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników;

 6. Dofinansowane turnusów rehabilitacyjnych i/lub zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjnym przedmiotu ortopedyczne i środki pomocnicze;

 7. Działania o charakterze środowiskowym – dwie imprezy integracyjne.

W projekcie uczestniczyło 85 osób.

 

Prawo jazdy kategorii B – lepszy start w przyszłość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Kwota dofinansowania projektu 49.980,00 zł

Projektodawca: Powiat Moniecki.

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2010 r. do 31.07.2010 r.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzony

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00