kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Liczba aktualnych ogłoszeń to: 186

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno bitumicznej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2021 r. ASI.272.23.2020
Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 1394 położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Brzeziny, gm. Trzcianne na odcinku w od km 0 000 do 3 962,75 w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny, gmina Trzcianne, powiat moniecki. ASI.272.22.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.15.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2021 r. ASI.272.17.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.18.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 124 000 zł na wydatki inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.15.2020
Informacja o unieważnieniu części 10 postępowania na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II. ASI.272.8.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania śliskości zimowej na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2020/2021 ASI.272.14.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie odśnieżania na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2020/2021 ASI.272.13.2020
Informacja o unieważnienie Części 5: Dostawa wyposażenia do pracowni maszyn i urządzeń rolniczych/pracowni pojazdów silnikowych postępowania na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji Przy ZSO i Zw Mońkach Etap II. ASI.272.8.2020
Informacja o unieważnieniu Części 3 postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie zawodowego centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II. ASI.272.8.2020
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 235 m i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach z drogą powiatową Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie - Jaświły ASI.272.12.2020
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce geod. nr 976 obręb Przytulanka na odcinku od km 0 +740,93 - km 1 + 195,11 i drogi gminnej położonej na działkach o nr geod. 1137, 1053 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 000 - km 0+ 060,67 ASI.272.11.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania na Dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II w zakresie Części 1, Części 6, Części 7, Części 8, Części 11, Części 12, Części 14. ASI.272.8.2020
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły na odcinku w km 0+ 000 - 1 + 584 i skrzyżowanie w km 0+000 - 0+ 085,70 ASI.272.10.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie - Duże - Jaświły na odcinku w km 0+000 - 1 + 584 i skrzyżowanie w km 0+000 - 0+ 085,70 ASI.272.10.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Nr 2020 S 106-255995 na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach Etap II. ASI.272.8.2020
Informacja o zmianach ogłoszenia na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II. ASI.272.8.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość - Wojtówce - Jasionóweczka dr. woj. Nr 671 i dr. pow. Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach na odcinku o długości ok. 8 005 m oraz na opracowanie projektu zamiennego na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach o nr. geod. 1261, 1376 w km 0+000 - 1 + 732,23 ASI.272.9.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach Etap II. ASI.272.8.2020

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00