kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zarząd

Wnioski i druki

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
 2. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 3. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie z obcego państwa zwłok lub szczątków (urny z prochami) zmarłego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 1. Sprawy konsumenckie

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Wniosek o pozwolenie na budowę
 3. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 4. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
 6. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
 7. Azbest - oświadczenie /zobacz/

 8. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 9. Podanie o wydanie karty wędkarskiej
 10. Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania
 11. Wnioski o rejestracje jachtów oraz innych jedostek pływających do 24m
 12. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 13. Zgłoszenie rozbiórki

Opłata Skarbowa za pozwolenie na budowę / pełnomocnictwo / inne czynności. Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki. Nr Rachunku: 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy

  Wydział Dróg

  1. Wniosek na uzgodnienie lokalizacji urządzenia (WZÓR, wersja doc)
  2. Wniosek na uzgodnienie lokalizacji urządzenia (WZÓR, wersja pdf)
  3. Wniosek na zajęcie pasa prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia z podziałem na miejsce umieszczenia urządzenia (WZÓR, wersja doc)
  4. Wniosek na zajęcie pasa prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia z podziałem na miejsce umieszczenia urządzenia (WZÓR, wersja pdf)
  5. Wniosek na zjazd (WZÓR, wersja doc)
  6. Wniosek na zjazd (WZÓR, wersja pdf)
  7. Wniosek na wycinke drzew (WZÓR, wersja doc)
  8. Wniosek na wycinke drzew (WZÓR, wersja pdf)
  9. Wniosek na zrąbki (WZÓR, wersja docx)
  10. Wniosek na zrąbki (WZÓR, wersja pdf)
  11. Wniosek wycinki drzew w pasie drogowym drogi powiatowej (WZÓR, wersja pdf)
  12. Klauzula informacyjna - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa krzewów (wersja pdf)

  Wydział Komunikacji

  Prawa jazdy i transport drogowy

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
   Warunkiem przyjęcia wniosku jest wydrukowanie go bez skalowania (faktyczny rozmiar).

  2. Pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy
  3. Oświadczenie zgoda rodziców, opiekuna
  4. Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne
  5. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, wykładowów
  6. Wniosek o udzielenie, zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy
  7. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
  8. Wniosek o zmianę w Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
  9. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy
  10. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: II/III/IV na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca/
   6 miesięcy/ 12 miesięcy/ 24 miesięcy

  Rejestracja i ewidencja pojazdów

  1. Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
  2. Wniosek o dokonanie wpisu do dow. rej. adnotacji
  3. Wniosek o wydanie dowodu rej. zatrzymanego przez organ kontroli
  4. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki
  5. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  6. Podanie o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pojazdu
  7. Oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu bez tablic rejestracyjnych
  8. Oświadczenie - tablice zmniejszone
  9. Zawiadomienie o zmianach w zarejestrowanym pojeździe
  10. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  11. Pełnomocnictwo
  12. Wniosek o wydanie, zmianę zakresu uprawnienia diagnosty
  13. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
  14. Wniosek – wymiana dowodu rejestracyjnego

  Rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mońkach do opłat: 45 8085 0005 0005 0210 2000 0010

   Rachunek bankowy Gminy Mońki do opłat skarbowych: 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310


    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

     Sprawy geodezyjne

  Zapraszamy do uzupełnienia ANKIETY.

  Starostwo Powiatowe w Mońkach
  ul. Słowackiego 5a
  19-100 Mońki
  tel. 85 727 88 00