kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Spotkanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach

Spotkanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach

W dniu 02.06.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Poradnię P-P w Mońkach na temat „Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Monieckiego, mająca na celu rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży”. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mońkach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z naszego powiatu.

W ramach spotkania psycholog Poradni, Pani Sylwia Czerech omówiła negatywne skutki nauczania na odległość i związanej z tym izolacji wpływającej na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży. Poinformowała też zgromadzonych o dostępnych formach wsparcia dzieci i młodzieży (psychologicznego, psychiatrycznego).

Następnie dyrektor Poradni, Pani Ewa Bartnik przybliżyła rolę poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie pomocy udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za udział w spotkaniu.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00