kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Spotkanie uczestników scalenia obiektu ,,Szpakowo i inne”

Spotkanie uczestników scalenia obiektu ,,Szpakowo i inne”

Dnia 9 czerwca 2021 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jaświłach odbyło się pierwsze zabranie z uczestnikami scalenia obiektu ,,Szpakowo i inne”, obejmującego grunty wsi: Bagno, Rutkowskie Duże, Rutkowskie Małe i Szpakowo.

Prace na w/w obiekcie realizowane są w ramach Umowy podpisanej z Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 29 października 2020 roku.

Przyznana pomoc na wykonanie prac wynosi 26 524 833,04 zł.

Na prace geodezyjne obejmujące kompleksowe uporządkowanie i zaplanowanie nowego stanu ewidencji gruntu i budynków przeznaczono ponad 6,7 miliona zł, na prace drogowe polegające na budowie/przebudowie 23 km dróg przeznaczono niemal 20 milionów zł.

Terminy wykonania w/w prac:
- prace geodezyjne do dnia 01 października 2022 r.,
- prace drogowe do dnia 31 maja 2023 r.

Podczas zebrania:
- przedstawiono tematykę scaleń, zarówno części geodezyjnej jak i etapu budowy dróg,
- przedstawiono poszczególne etapy części geodezyjnej prac,
- wskazano które drogi i w jakim standardzie mają być wybudowane, lub przebudowane w ramach zagospodarowania poscaleniowego,
- z pośród uczestników scalenia wybrano organ doradczy, czyli Radę Uczestników Scalenia,
- odczytano również Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego, czym oficjalnie rozpoczęto procedurę administracyjną scalenie obiektu ,,Szpakowo i inne”.

Dziękujemy za liczne przybycie mieszkańców, uczestników scalenia oraz ich czynny udział w trakcie zebrania oraz po nim.

Zapraszamy również na specjalnie przygotowaną stronę internetową dotyczącą tego projektu:
http://www.geodezja.monki.pl/scalenie-szpakowo

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00