kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXV Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXV Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

W dniu 24 czerwca 2021 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 22, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku ze stanem epidemii, odbyła się XXV Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach.

Była to sesja podsumowująca 2020 rok. Ważnym jej elementem był przedstawiony przez Pana Błażeja Buńkowskiego - Starostę Monieckiego „Raport o stanie Powiatu Monieckiego za 2020 rok”, na podstawie którego Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach, a następnie w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.

Poza tym Radni, po zapoznaniu się z sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Zakładu za 2020 rok. Dokonali też zmian w budżecie powiatu na 2021 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2021-2033. Ponadto Rada przyjęła dokument - Ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2020 oraz Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie monieckim na lata 2021 – 2023.

Na zakończenie obrad sesji Radni mieli także możliwość zapoznania się z informacją nt. stanu ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2021 r., którą przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.

Zachęcamy Wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z „Raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2020 rok” w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/rada_pow/raport_o_stanie_powiatu_monieckiego/raport-za-2020-rok.html

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00